ΕΛΛΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ's Blog

hellas-makedonomaxos WordPress.com site

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ;


«Καί τά 10  κέρατα  τά οποία είδες  Ιωάννη, δέκα βασιλείς είσίν, οίτινες βασιλείαν ούπω έλαβον αλλ΄ Εξουσίαν ώς βασιλείς λαμβάνουσι μετά τού Θηρίου…».   ( Αποκάλυψη –  ΙΖ΄ 12 )  

Η παρακάτω τελευταία ομιλία τού π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη δίνει μία νέα  ερμηνεία για τήν εμφάνιση τού Θηρίου εκ τής γής αλλά καί τού Θηρίου εκ τής θαλάσσης βασιζόμενη  στά τελευταία γεγονότα ενός Παγκόσμιου  Οικονομικού κράχ πού οί σκοτεινές δυνάμεις ετοιμάζουν, στήν δύναμη τών 10 Παγκόσμιων Τραπεζών, αλλά καί στό κοίτασμα αντλήσεως πετρελαίου Λεβιάθαν καί στήν Παλαιοδιαθηκική αλληγορική σημασία του…

Ο χρόνος θα δείξει στήν εκπλήρωσή τους εάν όντως,  τα όσα τώρα έτσι ερμηνεύονται θά είναι αυτά καί στήν πραγματικότητα…

Σεβαστοί πατέρες, Γερόντισσα, και σεβαστές μοναχές, αγαπητοί έν Χριστώ αδελφοί.

Πρίν άπό 28 χρόνια, πραγματοποιήσαμε μία ομιλία, μέ θέμα, ««Ερχεται ό Αντίχριστος», ήταν τό 1983. Τό 1984 κυκλοφόρησε ή ομιλία αύτη σέ βιβλίο μέ τόν τίτλο, «Πότε θά γίνει ή Δευτέρα τού Χριστού  Παρουσία;» καί ουσιαστικά τό βιβλίο διαπραγματευόταν τό θέμα, πότε θά γίνει ή Δευτέρα Παρουσία τοϋ Κυρίου μας. 

Τό βιβλίο αυτό υπάρχει ακόμα καί σήμερα, μεταφράστηκε σέ πολλές γλώσσες, εκτός άπό Ελληνικά, στά Αγγλικά, Ρουμανικά, καί ξυκλοφόρησε τότε, τή δεκαετία τοϋ ’80, σέ περισσότερα άπό 200.000 αντίτυπα! 

Ή κασσέτα δέ -γιατί τότε δέν υπήρχαν CD – μέ τόν τίτλο, «»Ερχεται ό Αντίχριστος», κυκλοφόρησε τουλάχιστον σέ 500.000 αντίτυπα. Τό νά γράφεις τό 1983, γιά ηλεκτρονικές ταυτότητες, ηλεκτρονικές κάρτες πού θά κυκλοφορήσουν, γιά τό Bar code, καί γιά πολλά άλλα τά όποια ήταν τά χαρακτηριστικά τών επομένων ετών πού ακολούθησαν, ήταν τότε κάτι πρωτόγνωρο καί απίστευτο σχεδόν! 

Καί γι’ αυτό καί τό βιβλίο εκείνο, αφύπνισε τό λαό μέσα στην Ελλάδα, άλλα καί στό εξωτερικό. Αποτέλεσμα ήταν νά μέ προσκαλούν τότε, εκείνη τή δεκαετία τοϋ ’80, καί στό εσωτερικό καί στό εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Ευρώπη καί στό εσωτερικό παντού, άπό Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη, καί σέ πολλά νησιά, γιά νά μιλήσω μέ θέμα «»Ερχεται ό Αντίχριστος!».

Τότε, άπό τό Αγιον Όρος ήρθαν νά μέ συναντήσουν καί νά μέ γνωρίσουν άπό κοντά πολλοί Αγιορείτες, άλλά καί   άλλοι   κληρικοί   της Εκκλησίας  μας. Πέρασαν έκτοτε, όπως είπαμε, 28 χρόνια. Τά γεγονότα, όπως διαδραματίστηκαν μας δικαίωσαν, διότι όσα γράφουμε στό βιβλίο μας «Πότε θά γίνει ή Δευτέρα Παρουσία τοϋ Κυρίου μας;» άπό τότε μέχρι καί σήμερα, εκπληρώνονται σταδιακά καί κατά γράμμα. Δέν έχει ξεφύγει ούτε κατά ένα γιώτα. 

Ό,τι είναι γραμμένο μέσα στό βιβλίο, ή όσα είπαμε στό κήρυγμα εκείνο, διαβάστε το πάλι όσοι έχετε τό βιβλίο ή ξανακοϋστε τό κήρυγμα άπό τήν κασσέτα, θά διαπιστώσετε τοϋ λόγου τό αληθές, Ό πρώτος σάλος στό λαό έγινε τό 1986, τρία χρόνια αργότερα…

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΟΙ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝΕ  » ΠΛΑΚΑΚΙΑ…»

Αλήθεια, νά σάς ρωτήσω, αδελφοί μου, τό έξης: Ποιος αλλάζει σήμερα τόν τρόπο οικονομικών συναλ­λαγών τών ανθρώπων, ποιος έχει τό δικαίωμα νά τό κάνει; Δηλαδή, ποιος σάς είπε ότι αντί νά έχετε βιβλιάριο καταθέσεων στην Τράπεζα, μπορείτε νά χρησιμοποιήσετε μιά κάρτα, πχ τή master card ; 

Ποιος σας τό είπε αυτό, ποιος άλλαξε τόν τρόπο συναλλαγής; 

Τό Kράτος, ή ή Τράπεζα;  Ή Τράπεζα !

 Ή Τράπεζα  λοιπόν μπορεί σήμερα νά τό κάνει. Άρα ή Τράπεζα αλλάζει τόν τρόπο συναλλαγών.

Ή Τράπεζα αλλάζει τό σύστημα γιά νά εξασφαλίσει αυτά τά όποια θέλει, γιά νά μήν χάνει τά χρήματα της καί τά κέρδη της -γιατί βλέπετε σήμερα τί γίνεται μέ τίς Τράπεζες πού κινδυνεύουν νά χάσουν τή ρευστότητα τους καί τό χρήμα τους! 

Ή Τράπεζα λοιπόν, γιά νά μή χάσει κέρδη, θά μας πεί :

«εγώ δέν διακινδυνεύω τό χρήμα μου, όλες οι συναλλαγές μου άπό δώ καί στό έξης, θά γίνονται μέ ένα χάραγμα στό χέρι ή στό μέτωπο….»

Οι Τράπεζες είναι εκείνες πού καί πάλι θ’ αλλάξουν τόν τρόπο οικονομικών συναλλαγών. Τό δέ Κράτος θά τό επικυρώσει αυτό διά Νόμου.

Τί θά είναι τό χάραγμα στό χέρι, θά είναι μικροτσίπ; θά είναι κάτι άλλο πού θά μπει στό χέρι καί στό μέτωπο; θά τό δούμε τήν ώρα πού θά τό συζητήσουν καί θά τό αποφασίσουν. 

Εμάς μας ενδιαφέρει  ότι η εντολή γιά αυτό τό νέο τρόπο συναλλαγών, θά δοθεί άπό τίς Τράπεζες

Φυσικά θά δώσουν ένα χρονικό  περιθώριο, όπως έδωσαν άπό τή δραχμή στό εύρώ, έτσι θά δώσουν καί τώρα ένα περιθώριο γιά ν αλλάξει ό τρόπος οικονομικών συναλλαγών. 

Αυτό πού σάς λέω, δέν είναι κάτι σημερινό. Έχει συζητηθεί άπό ετών, στό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στό τμήμα τών Οικονομικών. Παρίστατο τότε ό Νομικός Σύμβουλος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Κλοτσώνης. 

Όπως ανακοίνωσε ό κ. Κλοτσώνης, στή συζήτηση σηκώθηκε ό Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ό όποιος είπε κατά γράμμα τά εξής: 

«γιά νά μήν έχουν τά κράτη φοροδιαφυγή, δώστε τώρα τό χάραγμα στό χέρι….!» 

Όπως ανακοίνωσε ό εκπρόσωπος τής Ελληνικής  Κυβερνήσεως κ. Κλοτσώνης, οι πάντες πάγωσαν, αλλά τό θέμα έμεινε έκεί καί δέν προχώρησε! 

Αυτά τά έχει καταθέσει ό Νομικός Σύμβουλος τής  Ελληνικής Κυβερνήσεως, κ. Κλοτσώνης καί στό ραδιόφωνο τής Ιεράς Συνόδου. Έγώ τά είδα καί σέ έγγραφο πού κατατέθηκε στην Ιερά Σύνοδο. Αλλά τά άκουσα καί μέ τ΄ αυτιά μου στό ραδιόφωνο τής Εκκλησίας καί έχω μαγνητοφωνημένα τά όσα καταθέτει καί μάλιστα τά έχω ανεβάσει καί στό Διαδίκτυο…

«…..Τά δέκα κέρατα τά όποια είδες…, λέει ό Κύριος στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, είναι 10 βασιλείς άλλα δέν έχουν βασίλειο, δέν κυβερνάνε χώρες, αλλά έχουν δύναμη βασιλέως.

Πόσοι είναι σήμερα οι Τραπεζίτες πιστωτές, αυτοί γιά τους οποίους σάς μίλησα; 

Μπείτε στό διαδίκτυο νά δείτε όταν συνεδριάζουν κάθε φορά στην Ελβετία, καί συγκεκριμένα στην πόλη Βασιλεία τής Ελβετίας καί θά διαπιστώσετε ότι είναι 10!  

«Τhe Group  of  Ten » Τό γκρουπ τών 10, έτσι είναι γνωστοί. Δέκα λοιπόν είναι οι μεγαλο­τραπεζίτες. Δέκα είναι αυτοί πού κυβερνούν όλο τόν κόσμο. 

ΤΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟ…

Βασιλείς χωρίς βασίλειο, άλλα μέ δύναμη καί εξουσία βασιλέων. Άπό τά δέκα κέρατα τού θηρίου, όπως προαναφέραμε, τά τρία πιό ισχυρά κέρατα έπεσαν, λέγει ό προφήτης Δανιήλ, και συνέβηκε αυτό όταν βγήκε ένα άλλο κέρατο μικρό, πού μεγάλωσε.  

Καί αυτό είναι ό Αντίχριστος !   

Όταν λοιπόν εμφανιστεί ό Αντίχριστος, 3 άπό τους 10 τραπεζίτες θά εξαφανιστούν καί οι άλλοι 7 θά υποκύψουν. Θά έχετε βέβαια ακούσει κατ΄ επανάληψη, γιά τους 3 οίκους αξιολόγησης. Τί είναι οι οίκοι αξιολόγησης; 

Είναι μεγάλοι τραπεζιτικοί οργανισμοί πού αξιολογούν ταυτόχρονα καί τήν πιστοληπτική ικανότητα όλων τών Κρατών. Παράξενο! Τρεις οι οίκοι αξιολογήσεως μόνον;

Γιατί έδώ καί εκατό χρόνια παραμένουν μόνον τρεις οι οικονομικοί οίκοι αξιολόγησης καί μάλιστα και τους τρείς να τους κατέχουν συνεχώς άτομα εβραϊκής καταγωγής; Πώς ολόκληρη Ευρώπη δέν έχει ένα δικό της Ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης, διότι καί οί τρες είναι Αμερικανοεβραΐκών συμφερόντων, μέ έδρα τήν Αμερική;  

Ή Κίνα προσπαθεί τώρα νά κάνει ένα δικό της οίκο αξιολόγησης, άλλα δέν τήν αφήνουν…  

Αυτοί λοιπόν οι 3 οίκοι αποφασίζουν καί γιά τό ποιές χώρες πτωχεύουν. Βλέπετε λοιπόν κι έμείς άπό πού έξαρτώμεθα γιά τήν απειλούμενη πτώχευση της χώρας μας; Άπό αυτούς τους 3 οίκους! Καί ήδη, ό ένας άπό αυτούς μας αξιολόγησε ώς υποψηφίους γιά πτώχευση! Έάν πουν καί οι άλλοι δύο οίκοι ότι πτωχεύσαμε, θά τιναχθεί ή συμφωνία όλων τών πολιτικών της Ευρώπης στον αέρα.

Τά δέκα κέρατα λοιπόν, μπορεί νά είναι, σύμφωνα μέ τήν ερμηνεία μας πού ανέφερα προηγουμένως, αυτοί οι 10 μεγάλοι Τραπεζίτες, πού αποφασίζουν γιά τίς τύχες όλων τών εθνών; Αυτοί λοιπόν, ώς πανίσχυροι Τραπεζίτες θά αποφασίσουν καί γιά τό πότε θά αλλάξει τό οικονομικό σύστημα καί άπό τίς πιστωτικές κάρτες, θά μεταβούμε στό χάραγμα τού δεξιού χεριού !!!  

ΛΕΒΙΑΘΑΝ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ…

Τώρα, αδέλφια μου, νά σας επισημάνω κάτι ακόμη! Ένθυμείσθε πώς ονομάσθηκε ή επιχείρηση τών Τούρκων, όταν μπήκαν στην Κύπρο; Όνόμασθηκε «επιχείρηση Αττίλας». Γνωρίζετε πώς έχουν ονομάσει τήν επιχείρηση αυτή, τώρα πού κάνουν τήν εξόρυξη τοϋ αερίου στην ΑΟΖ καί στά θαλάσσια νερά τής Κύπρου; Τήν εξόρυξη έχουν αναλάβει Εβραιοαμερικάνικες εταιρείες, πίσω άπό τίς όποιες είναι οί  10 Τραπεζίτες.

Πώς ονόμασαν τήν επιχείρηση αυτή πού βγάζουν τό αέριο καί τό πετρέλαιο κάτω στην Κύπρο; Πώς λέτε ότι ονόμασαν τήν επιχείρηση αύτη;  

«Λεβιάθαν»!  

Τό έχω κι΄ έδώ παρακαλώ, σέ σχέδιο, τό όποιο είναι ό χάρτης τοϋ Ισραήλ, φαίνεται ή Κύπρος απέναντι, κι έδώ γράφει: «Τό κοίτασμα Λεβιάθαν».  

Μιλάμε γιά τό κοίτασμα «Λεβιάθαν». Όταν άκουσα ότι ονόμασαν τό κοίτασμα «Λεβιάθαν», παραξενεύθηκα καί προβληματίσθηκα, γιατί κάπου τό θυμόμουν αυτό τό όνομα!  

Κάπου τό είχα συναντήσει αυτό τό όνομα, καί θυμήθηκα όταν διάβαζα μία δαιμονισμένη γυναίκα καί μίλαγε ό δαίμονας μέσα άπό τό στόμα της καί τόν οποίο δαίμονα ρώτησα, «ποίον τό σόν όνομα δαιμόνιο;» κι εκείνο απάντησε: 

«Λεβιάθαν»!  

Θυμήθηκα λοιπόν, ότι ήταν όνομα δαιμονίου! Θυμήθηκα μετά ότι καί ό Ίώβ στό 40ο κεφάλαιο, μιλάει στό Μασσωριτικό κείμενο, ( Μασσώρα, λέμε τό Εβραϊκό κείμενο), γιά τόν Λεβιάθαν.

Τί σημαίνει «Λεβιάθαν;» στά Ελληνικά;  

Είναι, «τό Θηρίο τό άναβαίνον έκ της θαλάσσης». 

Αυτό σημαίνει «Λεβιάθαν»! 

Είναι Εβραϊκή λέξη καί σημαίνει, «θηρίο πού βγαίνει μέσα άπό τή θάλασσα», Αλήθεια, όταν γίνεται μία γεώτρηση, τό πάνω μέρος της γεώτρησης, ξέρετε πώς τό λέμε; Ξέρετε ότι γεώτρηση είναι ή διαδικασία πού βγάζουμε νερό, πετρέλαιο, αέριο κλπ., μέσα άπό τή γη, ή τή θάλασσα.  

Αυτές λοιπόν τίς πλατφόρμες της γεώτρησης, τίς λέμε κεφαλές της γεωτρήσεως! Κεφαλές! Ξέρετε έάν πετύχουν τό κοίτασμα καί βρουν αρκετό, πόσες κεφαλές θά βάλουν; 

Δηλαδή πόσες τρύπες θά κάνουν; Επτά! Επτά στον αριθμό!  

Και άπό μέσα θά βγεί  όλος ό πλούτος, είτε είναι αέριο, είτε είναι πετρέλαιο και θά δώσει στίς Αγορές, στους  10 δηλαδή Τραπεζίτες τεράστια οικονομική δύναμη, θά προσθέσει τεράστια δύναμη, στην ήδη μεγάλη δύναμη τους, γιά να μποροϋν νά πατάξουν τους πάντες καί νά αναλάβουν πλήρως, μέσω της Οικονομίας, τήν Παγκόσμια κυριαρχία. Παγκόσμια κυριαρχία, μιας παγκόσμιας Κυβέρνησης!  

Το ακούσατε έξ΄ άλλου πού τό λέει καθημερινά καί ό πρώην πρωθυ­πουργός μας, ό Γεώργιος Παπανδρέου! Θέλουμε, λέει, «Παγκόσμια  Κυβέρνηση»! Τό ίδιο ζήτησε καί ό Πάπας τις προάλλες, θέλει κι αυτός μιά Παγκόσμια Κυβέρνηση.

Το άκουσα στά δελτία τών ειδήσεων καί μόνο πού δέν λιποθύμησα! Είπαν τά δελτία ότι, «δέν σωζόμαστε άπό την οικονομική κρίση, έάν δέν γίνει μία Παγκόσμια Κυβέρνηση!». Καί αναρωτήθηκα, είμαστε καλά; Γιατί είναι προφητευμένο, αδελφοί μου, ότι ό Αντίχριστος θά έχει παγκόσμια κυβέρνηση καί θά είναι αυτός ό κυβερνήτης, όταν αναλάβει τήν εξουσία. Καί ερωτώ τώρα αδέλφια μου.

Μετά άπό όλα όσα σας είπα, τό κοστούμι πού φτιάξαμε, μήπως εφαρμόζει καλά επάνω στή Διεθνή κατάσταση αυτή τή στιγμή; Ό « Λεβιάθαν », όπως γράφει τό Μασσωριτικό κείμενο, καί είπαμε μεταφράζεται στά Ελληνικά, τό «θηρίον τό άναβαίνον έκ της θαλάσσης».

  Όπως τό όνομα του Θεού, στά Εβραϊκά. Πώς λέγεται ; Γιαχβέ, Ίεχωβάς. 

Στά Ελληνικά σημαίνει. Κύριος ό Θεός. Καί γι’ αυτό καί ερωτούμε τους Ίεχωβάδες, τί σχέση έχετε έσείς μέ τό εβραϊκό λόμπυ; Τους ρωτάμε, γιατί εμείς ξέρουμε ότι είναι παραφυάδα τους. Γιατί δεν μιλάτε Ελληνικά; Γιατί αποκαλείτε τόν Θεό με τό εβραϊκό όνομα Γιαχβέ; Άφοϋ είμαστε Έλληνες, γιατί δεν τό λέτε ελληνικά τό όνομα Του;  

Οι Εβραίοι λοιπόν, τώρα ονόμασαν τήν επιχείρηση αύτη με τό κοίτασμα εξόρυξης, με τό εβραϊκό όνομα «Λεβιάθαν». Καί τό ονόμασαν «Λεβιάθαν», γιατί είναι Εβραίοι! Έδωσαν ένα Εβραϊκό όνομα, τό όποιο στά Ελληνικά, τό Εβραϊκό όνομα «Λεβιάθαν», σημαίνει  ΘΗΡΙΟ  με δύναμη, πού βγαίνει μέσα άπό τήν θάλασσα.

Αυτό λοιπόν τό θηρίο βλέπει ό Ιωάννης καί μας τό περιγράφει. Καί ποϋ ευρισκόταν ό Ιωάννης; Τόν έβαλε ό Κύριος καί κάθισε στην ακρογιαλιά, στην άμμο. Καί πράγματι ό Ιωάννης, όταν έβλεπε αυτές τίς επτά πλατφόρμες νά βγαίνουν μέσα άπό τά νερά, τί θά έλεγε τότε ότι ήταν;  

Ξαφνικά άπό μακριά βλέπει επτά κεφάλια νά βγαίνουν μέσα άπό τά νερά. Πώς θά μπορούσε νά χαρακτηρίσει τόν καιρό εκείνο τίς πλατφόρμες;

  Όπως όταν έβλεπε ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός τά αεροπλάνα πρίν 200 χρόνια, τά ονόμαζε σιδερένια πουλιά, δέν ήξερε πώς αλλιώς νά τά πει. Βλέπω έλεγε, σιδερένια πουλιά νά πετάνε. Δέν μπορούσε νά πει, βλέπω αεροπλάνα, γιατί δέν υπήρχε αυτή ή λέξη τότε,  

Καί ό Ιωάννης λέει, βλέπω ένα θηρίο νά βγαίνει άπό τή θάλασσα, μέ 7 κεφάλια ( τά οποία σέ άλλη ομιλία μας θά αναπτύξουμε ότι εικονίζουν καί τά 7 θανάσιμα αμαρτήματα ) καί τό θηρίο αυτό νά δίνει δύναμη στά 10 κέρατα, στους 10 βασιλείς – τραπεζίτες !

Έάν λοιπόν, τό πρώτο θηρίο είναι τό κοίτασμα Λεβιάθαν, πού θά δώσει τεράστια οικονομική δύναμη στά δέκα κέρατα, στους δέκα Τραπεζίτες της πόλης Βασιλεία, οι όποιοι αυτή τή στιγμή διαχειρίζονται ώς έπί τό πλείστον τήν Οικονομία όλης της γης καί άρα έχουν μεγάλη πολιτική επιρροή καί εξουσία. Αυτοί είναι πού ουσιαστικά κυβερνούν καί καθορίζουν καί τίς τύχες της Ελλάδος, άλλα καί τίς τύχες όλων τών άλλων κρατών. Κι αυτοί, όπως λέει ή Αποκάλυψη παρακάτω, θά δώσουν — οι Τράπεζες δηλαδή — θά δώσουν τό χάραγμα σέ μικρούς καί μεγάλους, ώστε νά αλλάξει τό οικονομικό σύστημα, νά αλλάξει δηλαδή ό τρόπος οικονομικής συναλλαγής.

Μας λέγει ακόμη ή Αποκάλυψη, ότι όλοι ( σχεδόν… ) θά προσκυνήσουν αυτό τό θηρίο. Και ότι θά αποδεχθούν καί θά συνεργαστούν μέ τους Τραπεζίτες. Νά λοιπόν αδέλφια μου, πού θά προχωρήσουν: θά πάνε να μας δώσουν στό δεξί χέρι ή στό μέτωπο ένα χάραγμα.  

Πρίν 28 χρόνια στό βιβλίο πού είχα γράψει: «Πότε θά γίνει ή Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου μας ; », έγραψα κάποια σημεία τών έσχατων καιρών.  

Σήμερα όμως έχουμε μία νέα είδηση θά λέγαμε, τήν είδηση για τόν «Λεβιάθαν», «τό θηρίο τό άναβαίνον έκ της θαλάσσης μέ τά 7 κεφάλια καί τά 10 κέρατα».  

ΘΗΡΙΟ ΑΝΑΒΑΙΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ…

Τά γεγονότα λοιπόν, τρέχουν. Περιμένουμε πλέον καί τήν εμφάνιση τού δεύτερου θηρίου μέ τά δύο κέρατα, έκείνο πού θά έχει μορφή προβάτου; δηλαδή ειρηνοποιού. Γιατί έχει δύο κέρατα; 

Λένε οι Άγιοι, ότι τά δύο κέρατα είναι οι δύο εξουσίες πού θά αποκτήσει, θά αποκτήσει πολιτική εξουσία καί θρησκευτική, θά χτίσει τό Ναό τοϋ Σολομώντος, ανακηρύσσοντας τόν εαυτό του θεό. Τότε, θά πετάξει και τή μάσκα καί αντί γιά άρνίο, θά δούμε ότι είναι λύκος! 

Πόσα χρόνια θά κυβερνήσει τό δεύτερο θηρίο; Τριάμισυ. Γιατί τριάμισυ χρόνια;

Άφού τό πρόσωπο αυτό θά είναι πολιτικό πρόσωπο, άρα θά εκλεγεί στην εξουσία καί όπως ξέρουμε, συνήθως οι εκλογές γίνονται σχεδόν κάθε τέσσερα χρόνια.  

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ…

Ό Ιωάννης βλέπει τελικά, γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, εθνικά, πού εξελίσσονται καί πώς διαδραματίζονται. Βλέ­πει ακριβώς ότι θά όδηνηθοϋμε όχι μόνο σέ αλλαγή οικονομικού συστήματος,  άλλα βλέπει ότι θά γίνει μιά παγκόσμια κυβέρνηση, μέ έναν Παγκόσμιο κυβερνήτη πού θά κυβερνάει σ όλη τή γη.

Πρίν  20 χρόνια, 30, 50 χρόνια, ποιος μιλοϋσε γιά Παγκόσμια κυβέρνηση; Δέν υπήρχε κάν αυτή ή λέξη. Δέν υπήρχε οΰτε στό μυαλό κανενός Έλληνα «παγκόσμια κυβέρνηση» καί «παγκόσμια οικονομική διαχείρηση τοϋ χρήματος». Σήμερα όμως, μιλάνε όλοι γι αυτό.

Πρωθυπουργοί, πρόεδροι, οικονομολόγοι, ισχυρίζονται ότι αυτή είναι ή λύση. Οί Αγορές, πού κατευ­θύνουν τίς τύχες τών λαών καί έχουν τή δύναμη στά χέρια τους, κατευθύνουν τά πράγματα προς τά εκεί. Γι αυτό σας είχα πεί άπό τήν αρχή, ότι ή κρίση αυτή ή οικονομική είναι ψεύτικη, είναι τεχνητή, τήν έχουν δημιουργήσει γιά νά μας οδηγήσουν έκεΐ πού εκείνοι θέλουν…

Καί όλες αυτές τίς καθυστερήσεις πού κάνει ό Πρωθυπουργός, ξέρετε γιατί τίς κάνει; Γιά νά δοθεί ό απαιτούμενος χρόνος καί νά μας οδηγήσουν εκεί πού οί Αγορές θέλουν!  

Όπως ακριβώς έγινε καί μέ τήν είσοδο Μουσουλμάνων στή χώρα μας. Είχαν προαποφασίσει νά κάνουν τίς χώρες της Ευρώπης πολυπολιτισμικές. Έτσι αφήσανε τώρα τους Μουσουλμάνους καί μπήκανε μέσα στή χώρα μας καί σέ όλη την Ευρώπη καί μας λένε τώρα οι Ευρωπαίοι, ότι πρέπει νά υπάρχει ή θρησκευτική ελευθερία.

Γι αυτό χτίστε τους τζαμιά. Βλέπετε; Πρώτα επιτρέπουν εσκεμμένα την είσοδο Μουσουλμάνων, γιά νά σου φέ­ρουν μετά υποχρεωτικά καί τό τζαμί ατή χώρα σου.

Τό ίδιο κάνουν καί γιά την Παγκόσμια Κυβέρνηση. Κάνουν όλα όσα κάνουν, γιά νά οδηγήσουν τους λαούς στην παγκόσμια κυβέρνηση καί στην παγκόσμια οικονομική διαχείριση. Όδηγούν τά πράγματα σήμερα έτσι, ώστε νά γίνει μιά διεθνής οικονομική κρίση, καί νά αναζητήσει ό κόσμος μετά, έναν σωτήρα!

Μέσα στό σχέδιο αυτό, έχει καί ό στρατός τόν ρόλο του σέ όλα αυτά. Γιά σκεφθείτε νά κτυπήσουν -όπως προμηνύεται- όλοι αυτοί οι πολεμικοί στόλοι πού έχουν συγκεντρωθεί στην Άνατολική Μεσόγειο, τή Συρία πού είναι τό πιό πιθανό ή τό Ιράν; Τώρα τελείωσαν μέ τή Λιβύη, τήν μηδένισαν, τέλος! Πάνε γιά τό επόμενο κράτος τώρα. «Ενα – ένα τά έχουν πιάσει τά κράτη, Αφγανιστάν, Πακιστάν, «Ιράκ, Αίγυπτος, Λιβύη, ένα-ένα τά Μουσουλμανικά κράτη τά μηδενίζουν σάν δυνάμεις.  

Ποια κράτη έχουν όμως σάν στόχο; Όλα αυτά πού είναι γύρω άπό τό Ισραήλ. Προστατεύουν μέ λίγα λόγια τό Ισραήλ μέ όλα αυτά πού κάνουν. Στόχο έχουν νά πετύχουν τήν απόλυτη προστα­σία τοϋ Ισραήλ Νά είναι τό Ισραήλ προστατευμένο άπό τίς Μουσουλμανικές χώρες. Τίς εντολές τίς δίνουν βέβαια τά 10 κέρατα, οί 10 βασιλείς, οί όποιοι όλως τυχαίως καί οί 10 έχουν Εβραϊκή καταγωγή. Στό διαδίκτυο μπορείτε νά βρείτε τά ονόματα τους καί τήν καταγωγή τους. Ώς πιστωτές λοιπόν τών εθνών, λέγουν προς τίς Κυβερνήσεις τους, θά κάνετε αυτό, κι εκείνο, γιά νά πάρετε χρήματα ώς δάνεια καί γιά νά μή ναυαγήσουν τά κράτη σας καί χρεωκοπήσουν καί οί Κυβερνήσεις υπα­κούουν τυφλά.

Αυτό λοιπόν είπε καί ή Μέρκελ «δέν άσκούμε έμείς πιά πολιτική. Δέν μπορούμε νά κάνουμε τήν πολιτική μας πού θέλουμε προς τά Έθνη μας». Γιατί τήν άσκούν οί  10  «βασιλείς» τοϋ χρήματος πού κινοϋν όλα τά νήματα. 

Άν λοιπόν ξεσπάσει ένας Πυρηνικός πόλεμος, μέ τό Ιράν ή τή Συρία, τότε θά ναυαγήσουν τά πάντα και προπαντός ή διεθνής οικονομία, θά βασιλεύσει παντοϋ ή φτώχεια καί δέν θα έχουμε νά φάμε, όχι μόνο έμεΐς, ή Ελλάδα, άλλα καί ολόκληρη ή ανθρωπότητα. Εκείνη λοιπόν τή στιγμή, οί δέκα βασιλείς θά προτείνουν καί θά προβάλλουν ώς μόνη λύση σωτηρίας της οικονομίας, αλλά καί της παύσεως τοϋ πυρηνικού ολέθρου, μία Παγκόσμια Κυβέρνηση καί έναν κυβερνήτη, ώς σωτήρα μας!  

Όπως γράφει στην Αποκάλυψη, ανάμεσα άπό τά δέκα κέρατα, βγαίνει και ένα μικρό κέρατο πού καταλαμβάνει τήν εξουσία:  Είναι ο Αντίχριστος !  

Άρα, αυτοί οί δέκα «βασιλείς», πρέπει νά αναμένουμε ότι θά προβάλλουν πρώτα κάποιο πρόσωπο σιγά σιγά, δημιουργώντας γύρω άπό τό πρόσωπο του μία αίγλη καί μία παγκόσμια αποδοχή, γιά νά μας τόν προτείνουν μετά γιά Παγκόσμιο Κυβερνήτη. Θά πρέπει φυσικά, σύμφωνα μέ τήν Αγία Γραφή, νά φαίνεται ότι έχει εβραϊκές ρίζες καί μάλιστα ότι προέρχεται δήθεν άπό τή γενιά τοϋ βασιλέως Δαβίδ.  

Ή δέ μητέρα του, θά πρέπει νά είναι οπωσ­δήποτε Εβραϊκής καταγωγής, διότι οί Εβραίοι έχουν μητριαρχία καί όχι πατριαρχία καί νά φαίνεται ότι πρίν τή σύλληψη τοϋ Αντίχριστου, τοϋ υίοϋ της ανομίας, ήταν οπωσδήποτε παρθένος, ένώ στην πραγματικότητα, όπως λέγουν οί Πατέρες, θά κάνει ζωή άσωτη. Αυτοί οί «10 βασιλείς», οί παντοδύναμες αυτές Αγορές, κάποιον θά μας επιβάλλουν σιγά σιγά, μέσα άπό τά ΜΜΕ, ώς Παγκόσμιο Κυβερνήτη της γης. Βλέπετε, τά ΜΜΕ έχουν τεράστια επιρροή επάνω στους λαούς. Γευθήκαμε ένα παράδειγμα της δύναμης τους μέ τόν σημερινό Πρόεδρο της Αμερικής!

Ποιος ήξερε τόν Όμπάμα; Τόν ήξερε κανείς; Κανένας δέν τόν γνώριζε.  

Ξαφνικά όμως, τόν πρόβαλαν καί σιγά σιγά τόν επέβαλαν, μάλιστα σέ μία χώρα τόσο ρατσιστική, όπως είναι ή Αμερική, τήν οποία γιά πρώτη φορά εκλέχθηκε ένας μαΰρος ηγέτης. «Ενας άγνωστος άνθρωπος, πού μέσα σέ ελάχιστο χρόνο, μέσω τών ΜΜΕ τόν κάνανε γνωστό καί μάλιστα τόν ανέβασαν καί στή θέση τοϋ Προέδρου τής Αμερικής! 

«Εκαναν επίδειξη τής μεγάλης δύναμης τους! Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδέλφια μου, πως οδηγούν σήμερα τήν κατάσταση; Τό ίδιο θά προβάλουν καί θά επιβάλλουν αυτόν πού θά εμφανισθεί ως άρνίο καί θά έχει δύο εξουσίες, όπως αναφέρει ή Αποκάλυψη καί θά μας πούνε: αυτόν ψηφίστε! Όταν εμφανισθεί επίσημα ό υιός της ανομίας, ό Αντίχριστος, ό όποιος θά είναι άνθρωπος όπως κι έμείς, άλλα μέσα του θά κατοικεί όλος ό Εωσφόρος, θά μας πουν τότε οι Αγορές:  

« γιά νά λυθεί τό Παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα, κάντε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα στά έθνη σας κι έτσι θά ξανανοίξουν οι τράπεζες καί θά ξανατρέξει τό χρήμα Ι Κι έκεΐ έμείς πού θά πεινάμε, ξαφνικά θά μας ξαναδίνουν ένα μισθό πλουσιοπάροχο! Πέστε μου αδέλφια μου, έάν μετά άπό έναν μεγάλο πόλεμο καί μία μεγάλη πείνα, προτείνουν οι Αγορές ένα πρόσωπο δικό τους γιά νά κυβερνήσει ώς σωτήρας, ποίος θά τόν αρνηθεί;  

Νά είσθε βέβαιοι ότι οι λαοί θά τόν ψηφίζουν μέ τά δυό τους χέρια καί θά τόν προσκυνούν, ως λυτρωτή καί σωτήρα τους, μετά άπό τίς φοβερές καταστροφές ενός πολέμου καί μιά αβάσταχτη πείνα!

Σας τό προλέγω ότι όλη αυτή ή δυστυχία θά σταματήσει τότε, άλλα μόνο γιά όποιον πάρει τό χάραγμα ατό χέρι ή στό μέτωπο καί αποδεχθεί τόν Παγκόσμιο Ηγέτη. Θά μας πουν τότε, γιά νά έχουμε μιά παγκόσμια ασφάλεια καί ότι δέν θά ξαναφτάσουμε στά ίδια, δέν θά πρέπει να φοροδιαφεύγει πλέον κανείς. Ξεκινάμε όντως μία νέα εποχή! Νά είστε βέβαιοι ότι ό νέος σωτήρας, τότε θά βγει παμψηφεί ώς παγκόσμιος ηγέτης, άφού ήδη πιό πριν τά 10 κέρατα θά έχουν φροντίσει νά τόν έχουν προβάλλει αρκετά καί νά έχει μία παγκόσμια αποδοχή, ώς,  

«….ένα πρόσωπο καλοσυνάτο, φιλάνθρωπο, έναν ηγέτη πού ποτέ δέν έγινε αιτία σκανδάλου. Ηλικίας; 30 ετών περίπου, όσο καί ό Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Πόσα χρόνια θά κυβερνήσει ό νέος παγκόσμιος ηγέτης ; Τρισήμισυ, λέγει ή Αποκάλυψη. Όλοι όμως οι πολιτικοί, μήπως τρισήμισυ χρόνια περίπου δέν κυβερνάνε; Δέν μένουν πιο πολύ στην εξουσία. Μετά ξανακάνουν εκλογές καί επανεκλέγονται.

Θά μας δώσει ό νέος ηγέτης λοιπόν, τά πάντα ξανά τά προς τό ζείν. Γι΄ αυτό λένε οι Πατέρες, ότι στην αρχή θά φάει ό κόσμος μέ χρυσά κουτάλια, αυτοί βέβαια πού θά τόν αποδεχθούν καί θά τόν ψηφίσουν καί φυσικά θά πάρουν καί τό χάραγμα του… Οι υπόλοιποι, θά στερούνται, θά συνεχίσουν νά ζουν μέ πείνα καί μέ αβάσταχτες στερήσεις. Έάν, όπως λέγουν κάποιοι άγιοι Πατέρες, παραμείνει στην εξουσία επτά έτη, τρισίμισυ έτη ανάκαμψης καί τρισίμισυ μετά αποκάλυψης τοϋ πραγματικού του προσώπου, τότε μετά άπό τά πρώτα τρισίμισυ χρόνια θά κάνει πάλι εκλογές. Γιά νά πάρει άλλη μία τετραετία. 

Άλλα μόλις πάρει τή δεύτερη τετραετία, θά πετάξει τή μάσκα του καί θά τά κάνει σάν τόν Σημίτη. Τί έκανε ό Σημίτης, θυ­μόσαστε; Είχε πει στό μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστό-δούλο, στην πρώτη τετραετία του, ότι δέν θά βγουν οι νέες ταυτότητες καί δέν θά αλλάξει τίποτα άπό τίς ταυτότητες, έάν δέν συννενοηθεί μέ τήν Ιερά Σύνοδο καί μέ τόν Αρχιεπίσκοπο.

Έμεινε δέ ήσυχη ή Ιερά Σύνοδος τότε… Εξαπατήθηκε. Καί μόλις πήρε τίς εκλογές ό Σημίτης, στή δεύτερη τετραετία του, πέταξε τή μάσκα του καί τό πρώτο νομοσχέδιο πού πέρασε, ήταν οι ταυτότητες, αυτές πού έβγαλε καί κυκλοφορούν σήμερα, χωρίς τό θρήσκευμα επάνω σέ αυτές. Τότε δέ, θά θυμόσαστε ότι ό Χριστόδουλος εκνευρίστηκε, γιατί θεώρησε ότι εξαπατήθηκε ή Εκκλησία καί ή Ιερά Σύνοδος καί έκανε τά μεγάλα συλλαλητήρια, σάν αντίδραση αυτής της εξαπάτησης άπό τόν Σημίτη.  

Όπως καί σήμερα, ή αντίδραση τοϋ κόσμου, γίνεται εξαιτίας του ότι μειώνονται συνέχεια οί μισθοί. Ένώ ό Πρωθυπουργός εξαπάτησε τό λαό, λέγοντας του ότι λεφτά υπάρχουν καί θά κάνει παντού αυξήσεις. ΓΓ αυτό σήμερα ό κόσμος αντιδρά. Οι ηγέτες συνήθως εξαπατούν τους λαούς γιά νά πάρουν τήν εξουσία στά χέρια τους. Έτσι καί ό Αντίχριστος, δέν θά μας πει «είμαι ό Αντίχριστος», αντιθέτως θά τόν παρουσιάσουν τά ΜΜΕ ώς μεγάλο Ηγέτη, μέ πολλά προσόντα.  

Ώς άνθρωπο ενάρετο, φιλάνθρωπο, είρηνιστή, άξιο νά αναλάβει τήν Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Λέγουν οί άγιοι μας καί ιδιαίτερα ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ότι θά επικρατήσει, όχι μόνον στό Ναό τοϋ Σολομώντα, άλλα καί στις εκκλησίες τοϋ Χριστού.

Πού σημαίνει, ότι οί Πατριάρχες, επίσκοποι, αρχιερείς καί ιερείς, δέν θά τόν αντιληφθούν καί θά τόν βάζουν καί μέσα ατούς Ναούς μας… 

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ Σ΄ ΕΚΕΙΝΟΥΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ  ΧΑΡΑΓΜΑ…

Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, στην πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του Αντίχριστου, θά περάσουν όλοι καλά, όσοι φυσικά τόν αποδεχθούν καί πάρουν καί τό χάραγμα του. Στη δεύτερη όμως περίοδο διακυβέρνησής του, ουαί  και άλλοίμονο σέ εκείνους πού τόν αποδέχθηκαν κι έχουν λάβει τό χάραγμα του !  

Θά ξεσπάσει όλο τό μίσος του προς όλους τους λαούς, γιατί θά βγάλει τη μάσκα του καί θά δείξει ότι είναι ό Εωσφόρος, ένας άνθρωπος πού μέσα του έχει τόν ίδιο τόν Εωσφόρο, τόν ίδιο τόν διάβολο καί ό διάβολος άνθρωποκτότονος ήταν καί είναι, άπ’ αρχής, θά τους λιανίσει τότε όλους!

Τό τί θά υποφέρουν, λένε οι Άγιοι Πατέρες, αυτοί πού θά λάβουν τό χάραγμα του δέν περιγράφεται!

Αυτοί όμως πού δέν θά τό πάρουν, θά τους σκεπάζει τότε ή Χάρις τοϋ Θεού. Καί όπως μας προτρέπουν σύγχρονοι άγιοι, δέν πρέπει νά είμαστε μόνοι μας, άλλα δεκαπέντε – είκοσι άτομα μαζί, γιά νά μπορεί ό ένας νά βοηθάει τόν άλλο. Καί όσοι άξιωθοϋν άπό τό Χριστό, θά μαρτυρήσουν άπό τόν Αντίχριστο. Γιατί γιά νά μαρτυρήσεις, πρέπει νά επιλεγείς άπό τόν ουρανό. Τό μαρτύριο είναι μεγάλο πράγμα! Είναι τιμή γιά έναν άνθρωπο νά μαρτυρήσει γιά τόν Θεό! Ό Θεός θά επιλέξει λοιπόν εκείνους οί όποιοι θά μαρτυρήσουν!  

Θά είναι δε, φρικτά έκείνα τά μαρτύρια. Άλλοίμονο όμως σ’ εκείνους πού θά πάρουν τό χάραγμα τοϋ Αντίχριστου! Διότι τά τρισίμισυ χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας του, δέν θά μπορέσουν νά σταθούν σέ χλωρό κλαρί, όλοι αυτοί πού τόν δέχθηκαν καί πήραν τό χάραγμα του. Αδέλφια μου, κλείνοντας τή σημερινή ομιλία, σας θέτω πάλι τό ερώτημα:, όλα όσα ανέλυσα, σχετικά μέ τά σημεία τής Άποκαλύψεως γιά τό πρώτο θηρίο, τί πιστεύετε, ταιριάζουν στά σύγχρονα γεγονότα; Πιστεύω πώς ναί. 

Ό χρόνος είναι πολύ κοντά καί θεωρώ ότι θά επιβεβαιωθούμε.

Νά έτοιμάζεσθε μέ προσευχή, μέ νηστεία, θεία Κοι­νωνία, νά μάθουμε άπό τώρα νά τρώμε λιγότερο, γιά νά μπορέσουμε νά επιβιώσουμε. 

Ξεχάστε τίς ανέσεις. Ξεχάστε ότι θά έρθει κάτι καλύτερο…  

Διότι μετά άπό λίγο καιρό θά δοϋμε νά χτίζεται καί ό Ναός τοϋ Σολομώντος, πού σημαίνει τό τέλος πλέον… Είναι κοντά ή Δευτέρα Παρουσία τοϋ Κυρίου μας! Αυτήν πού μέ λαχτάρα αναμένουμε τόσα χρόνια τώρα. Σάς ερωτώ λοιπόν, έάν τό «κουστούμι» πού ράψαμε σέ αυτή τήν ομιλία, γιά τό πρώτο θηρίο τοϋ ταιριάζει, διότι έάν τοϋ ταιριάζει, τότε τό δεύτερο θηρίο εντός ολίγου θά εμφανισθεί,  

Γιατί τό δεύτερο θηρίο, τό είδε ό Ιωάννης αμέσως μετά. Δέν τό είδε μετά άπό καιρό, άλλα μετά άπό λίγο. Άρα τό δεύτερο θηρίο έρχεται κι έκεϊνο. Όταν δοϋμε τό Ναό τοϋ Σολομώντος χτισμένο, νά γνωρίζετε ότι έρχεται καί ή ένδοξος τοϋ Κυρίου Παρουσία.

Μέ ρώτησε όμως ένας νεαρός και μού είπε: « Γέροντα, τί μέλλον έχουμε; »  

Καί τού απάντησα: « Τής Δευτέρας Παρουσίας!… »  

Αδέλφια μου, μείνετε κάτω άπό τή σκέπη του Θεού καί φροντίστε νά ζείτε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοϋ Θεού. Τό επαναλαμβάνω καί θά συνεχίσω νά τό λέω: Αυτές τίς ημέρες, αυτά τά χρόνια πού ζοΰμε, μόνο όσοι είναι κάτω άπό τή σκέπη τοϋ Θεού, θά διαφυλαχθούν. Όσοι είναι κάτω άπό τίς πτέρυγες του Χριστού, θά μπορέσουν νά αντιμετωπίσουν τά δεινά καί αυτοί πού θά σωθούν είναι όλοι εκείνοι, οί όποιοι τηρούν τό θέλημα Του καί αγωνίζονται καθημερινά γιά τήν επικράτηση τής Βασιλείας τού Θεού.

Τό θηρίο τό δεύτερο, επαναλαμβάνω, ότι δέν θά αργήσει νά κάνει τήν εμφάνιση του. Νά είμαστε έτοιμοι μέ πίστη, κοντά στό Χριστό, κοντά στην «Αγία ‘Ορθοδοξία μας, μέ Θεία Κοινωνία, μέ εξομολόγηση συχνή, μέ δάκρυα καί προσευχή νά μας δώσει τή δύναμη καί τό κουράγιο νά αντιμετωπίσουμε τά γεγονότα. Γιατί η γενιά μας όλα αυτά θά τά δεί…»  

2012 – περιοδικό «ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΜΑΡΤΥΡΙΑ » 

( τμήμα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία Αρχιμανδρίτου  Νεκταρίου Μουλατσιώτη, ηγουμένου της Ι. Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ Σάρωφ, Τρίκορφο Φωκίδος )

15 Μαΐου, 2012 - Posted by | Σημεία των Καιρών, ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ |

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: