ΕΛΛΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ's Blog

hellas-makedonomaxos WordPress.com site

Βροντερό ΟΧΙ του Αγίου Όρους στο σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων: Μην το ψηφίσετε παραμονές Χριστουγέννων


Ι. Κοινότητα Αγίου ΌρουςΕπείγουσα επιστολή έστειλε η Ι. Κοινότητα Αγίου Όρους στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους Βουλευτές για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων. Ζητείται η αναβολή της ψήφισης για να εκφρασθεί επαρκώς η βούληση όλων των Ελλήνων. Θερμή παράκληση των Αγιορειτών προς όλους τους Βουλευτές για να αποτρέψουν την «επείγουσα» νομοθέτηση.
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/2807
ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 8η/21η Δεκεμβρίου 2015
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Εξοχώτατον
Υπουργόν Δικαιοσύνης
κύριον Ν. Παρασκευόπουλον
Εις Αθήνας
Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,
Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν τας ευχάς της καθ᾽ ημάς Ιεράς Κοινότητος επί ταις επικειμέναις εορταίς των Χριστουγέννων και του νέου έτους.
Πληροφορηθέντες την πρωτοβουλίαν της Κυβερνήσεως περί της νομοθετήσεως του συμφώνου συμβιώσεως, με διακηρυσσόμενον στόχον την ισότητα και την προάσπισιν των ατομικών ελευθεριών, επιθυμούμεν όπως Σας μεταφέρομεν την
ανησυχίαν του Αγίου Όρους δια την απειλουμένην εκτροπήν (δια νόμου πλέον) από τας αρχάς και αξίας που συνιστούν την ταυτότητα και τας ρίζας της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του πολιτισμού μας.
Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόμεθα βαθύτατα τας προσωπικάς επιλογάς του
κάθε ανθρώπου, και το δικαίωμά του να θέτη τον εαυτόν του είτε εντός
είτε εκτός της Εκκλησίας, διότι πιστεύομε ότι κανείς δεν έχει το
δικαίωμα να παραβιάζη το θεόσδοτον αγαθόν της ελευθερίας του ατόμου.
Ωστόσο είναι σαφώς ξένον προς τα ήθη του λαού μας και ιδιαιτέρωςπροκλητικόν προς την ελληνικήν κοινωνίαν, να αφήνεται να εννοηθή ότι το
«ομόφυλον ζεύγος» είναι δυνατόν να θεωρήται ως οικογένεια, με όλας τας
εντεύθεν νομικάς και κοινωνικάς συνεπείας, ως η υιοθεσία τέκνων κλπ.
Παρακαλούμεν θερμώς να λάβητε υπ᾽ όψιν τα ανωτέρω ως φωνήν αγωνίας και
ειλικρινούς ενδιαφέροντος δια την πορείαν αυτού του Τόπου, την τύχην του
οποίου ενεπιστεύθη ο ελληνικός λαός εις την υμετέραν Κυβέρνησιν, και ναμη προχωρήσετε εις την ψήφισιν του εν λόγω νομοσχεδίου, παραμονάς
μάλιστα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Ίσως μία προς ώρας
απόσυρσίς του, θα έδιδε τον απαιτούμενον χρόνον δια την ενδελεχή
διαβούλευσίν του και την δυνατότητα να εκφρασθή επαρκώς η βούλησις του
εντίμου ελληνικού λαού δια τόσον σοβαρά θέματα, ως ο θεσμός της οικογενείας.
Η ανωτέρω θερμή παράκλησις των πατέρων του Αγίου Όρους διαβιβάζεται και
εις όλα τα κόμματα και τους βουλευτάς της Βουλής των Ελλήνων, με την
προσδοκίαν να συμβάλλουν, εντός των δυνατοτήτων των, εις την αποτροπήν
της «επείγουσας» ταύτης νομοθετήσεως.
Επί τούτοις, ευχόμενοι ολοθύμως ο ενανθρωπήσας Θεός χαρίσαι Υμίν ειρήνην
και γαλήνην, εις δε το έργον Υμών βοήθειαν και ενίσχυσιν, διατελούμεν
μετά τιμής
Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

agioritikovima

Advertisements

Δεκέμβριος 22, 2015 - Posted by | ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: